Foto bij Vacatures en stage

Vacatures en stage

 

Handschrift - en documentdeskundige in opleiding

Jij wordt opgeleid tot handschrift- en documentdeskundige 

Op dit moment staan er (maar) vier handschriftdeskundigen geregistreerd in Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRDG). Vanuit het NFO willen we het vak in stand houden zodat we invulling kunnen blijven geven aan de vraag vanuit onze (potentiële) opdrachtgevers.   

Kees Verhulst, werkzaam als NRGD geregistreerd handschriftdeskundige én documentexpert binnen het NFO gaat jou de komende jaren klaarstomen voor het vak.

 

Wie zijn wij?

Hét particuliere onderzoeksbureau van Nederland!

Het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau (NFO) is een breed gespecialiseerd onderzoeksbureau dat staat voor kwaliteit en doelgericht onderzoek. Onze dienstverlening bestaat uit forensisch onderzoek, advies en cursussen.

De door NFO uitgevoerde onderzoeken worden verricht binnen de wettelijke kaders, forensische richtlijnen & normeringen. Rapportages van de onderzoeken zijn rechtsgeldig en in te brengen als bewijs in juridische procedures.

Het NFO voert forensische onderzoeken uit voor o.a. rechtbanken, gerechtshoven, advocaten, bedrijven en particulieren.

 

Wat ga jij doen als handschrift- en documentdeskundige?

In opdracht van onze opdrachtgevers onderzoek jij of bepaalde handgeschreven teksten of handtekeningen door dezelfde persoon zijn geschreven, en van wie ze afkomstig zijn. Je stelt de authenticiteit vast.

Daarnaast verricht je onderzoek aan documenten om de authenticiteit vast te stellen.

Het onderzoek vindt meestal plaats bij ons op kantoor. In sommige situaties wordt het onderzoek uitgevoerd op locatie van de opdrachtgever, of de wederpartij van de opdrachtgever.

 

Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn:

Voorbeelden van onderzoeksmaterialen zijn:

Dreigbrieven, arbeidscontracten, huurovereenkomsten, schuldbrieven, kwitanties, hypotheekovereenkomsten, bankafschriften en testamenten.

De binnendienst is verantwoordelijk voor de aanname en de planning van de opdrachten, maar ook voor de communicatie richting de opdrachtgevers. Op deze manier wordt jij zoveel mogelijk buiten de context van de zaak gehouden. Objectiviteit en onafhankelijkheid zijn zeer belangrijke aspecten voor het NFO. In het belang van een zaak kan het soms voorkomen dat jij zelf contact hebt met de opdrachtgever.

Om een adequaat onderzoek uit te voeren is het van belang dat vooraf het onderzoeksmateriaal getoetst wordt aan de hand van de hiervoor geldende normen. Indien nodig stem je deze af met de opdrachtgever.

Naar aanleiding van de vraagstelling van de opdrachtgever, de verkregen informatie, en het aangeleverde betwiste en referentiemateriaal stel je elkaar uitsluitende hypothesen op. Jij formuleert hoe waarschijnlijk de bevindingen zijn in het licht van de eerder opgestelde hypothesen.

Na afronding van het feitelijke onderzoek noteer je de onderzoeksmethode en bevindingen in een uitgebreid deskundigenrapport. 

 

Functie-eisen

Verder vinden wij het belangrijk dat je;

Klantgericht bent, een proactieve houding hebt, en de objectiviteit van de zaak bewaakt.

Wij geloven in de kracht van werkplezier, een flinke dosis humor komt dus goed van pas.

 

Wat bieden wij?

 

Enthousiast?

Stuur jouw motivatiebrief en CV uiterlijk 23 september per e-mail naar info@nfob.nl.

De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 30 september, en dinsdag 5 oktober op onze locatie in Rijssen.

Als onderdeel van de sollicitatieprocedure maak je een assessment. De resultaten zullen tijdens een tweede gesprek met jou worden besproken.

In geval van vragen kun je contact opnemen met Nicole Beumer via telefoonnummer 035 – 820 0347 of mail naar info@nfob.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

 

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

NFO werkt onder andere voor: